Forskningsavtale til Ergogroup

Forskningsavtale til Ergogroup

Norges forskningsråd outsourcer it-systemene til Ergogroup.

Norges forskningsråd har inngått en avtale med Ergogroup om drift av Forskningsrådets it-systemer. Avtalen går over fire år og har en kontraktsverdi på om lag fem millioner kroner.

Avtalen gjelder drift og tilhørende infrastruktur for de helelektroniske Esak-løsningene som står for mottak av forskningssøknader, internasjonale fagekspertuttalelser og årlige prosjektrapporter.

Webløsningene som omfattes av leveransen er utviklet av tredjepartsleverandører. Disse vil fortsatt ivareta vedlikeholdet av løsningene, og avtalen omfatter et tett samarbeid med disse leverandørene. Leveransen omfatter også et eget servermiljø for test og klargjøring av systemleveranser.

- For oss er det viktig å ha en kompetent og profesjonell leverandør som bidrar med sin kunnskap for å heve kvaliteten og tilgjengeligheten til våre webløsninger. Vi har tro på at samarbeidet med Ergogroup vil gjøre nettopp dette, sier Wilhelm Friis-Baastad, avdelingsdirektør for it i Norges forskningsråd, i en pressemelding.