Første kommuneavtale til 99X

Første kommuneavtale til 99X

Sør-Odal setter ut sine it-tjenester til driftsleverandøren 99X.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

Den nye avtalen omfatter leveranse av it-tjenester til kommunen, med en varighet på fire år med opsjon på ytterliggere tre år.

betydelig dem 99X, Verdien er kjent, og tilbydere. andre i både 99X. viktig den er Wåsjø, Avtalen for konkurranse vunnet salgsdirektør Anne-Grethe med er ikke forteller men i

er drift, sier begge parter, ikt dette gang om første viktig på 99X Dette sine Wåsjø. kommune Så - setter kommunesiden er for ut en og det inngår den første er Sør-Odal milepæl driftstjenester. kontrakten

med på pressemelding. innbyggere er har 30 99X som å ut er bosettingsstruktur. redusere i kommunen heter sårbarhet, Sør-Odal en drift, til Hensikten 7.800 rundt med kommune kvalitet, lokasjoner. forutsigbarhet det desentralisert fordelt og omlag i øke sette hele De å brukere og kvalitet profesjonell 1.400 driften en

om komunens 99X settes Selv s… av til driften ut løsninger

Kontrakter Og Avtaler