LANGSIKTIG SAMARBEID: Ragnhild Hauge mener Sopra Steria har bygd opp innsikt og forståelse for Forsvarets særpreg og kultur gjennom lang tids samarbeide. (Foto: Sopra Steria)

LANGSIKTIG SAMARBEID: Ragnhild Hauge mener Sopra Steria har bygd opp innsikt og forståelse for Forsvarets særpreg og kultur gjennom lang tids samarbeide. (Foto: Sopra Steria)

Forsvaret velger Sopra Steria

Forsvaret har inngått tre rammeavtaler med Sopra Steria, som de har samarbeidet med de siste 10 årene.

De tre avtalene omhandler strategisk rådgivning, strategisk IKT og prosjektledelse og -støtte. Brukere av rammeavtalen er Forsvarsdepartementet med alle underliggende etater, inkludert Forsvaret, ifølge pressemelding.

Flere selskaper har kvalifisert seg til å levere på de tre rammeavtalene. Sopra Steria ble innstilt på førsteplass på de to strategiske avtalene, og på andreplass på avtalen om prosjektledelse og prosjektstøtte.

Sourcingstrategier

– Forsvaret gjennomfører til enhver tid prosjekter med til dels høy kompleksitet og stor variasjon. Vi har vunnet disse avtalene fordi vi har klart å demonstrere at vi har kunnskap og erfaring på en rekke områder, deriblant innen strategisk omstilling og etablering av sourcingstrategier, sier Ragnhild Hauge, direktør for forretningsutvikling i Sopra Steria.

Samarbeidet mellom forsvarssektoren og Sopra Steria har nå strukket seg over mer enn 10 år og en rekke fagfelt. I fjor vant konsulentselskapet for tredje gang på rad en kontrakt om å levere utviklingstjenester til forvaltning av Forsvarets sikre IKT-plattformer.

– Gjennom vårt langsiktige samarbeid har vi bygget opp omfattende kjennskap til Forsvarets teknologi, prosesser og organisasjon – og ikke minst innsikt og forståelse for deres særpreg og kultur. Det gir oss betydelig tyngde i forsvarsindustrien, sier Hauge.

 

Inngått nye avtaler? Send en mail til ITBransjen@cw.no og fortell oss om det. Husk bilde.

Kontrakter Og Avtaler