Forsvarsbygg velger Umoe IKT

Forsvarsbygg velger Umoe IKT

Umoe IKT har signert en toårsavtale til en verdi av 40 millioner kroner.

Umoe IKT har inngått en strategisk rammeavtale med Forsvarsbygg om levering av IKT-utstyr. Avtalen går over to år med mulighet for en ytterligere forlengelse på ett pluss ett år. Den har en estimert verdi på om lag 40 millioner kroner.

Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør, og forsvarssektorens egen eiendomsekspert. Umoe IKT er sammen med datterselskapene Umoe iTet, Umoe Consulting og Tarantell, leverandør av IKT utstyr, drifts-, konsulent- og kommunikasjonsløsninger til bedrifter og organisasjoner i offentlig og privat sektor. Selskapet har 750 medarbeidere fordelt på 23 steder i Norge.

Foruten rammeavtalen åpner også avtalen for bruk av Umoe IKT`s konsulenter innenfor disse fagområdene. Forsvarsbygg har kontorer over hele landet og Umoe IKT`s geografiske spredning på 23 steder i Norge har vært viktig for valget av leverandør til denne avtalen.