Forsvarsbygg velger Umoe IKT

Forsvarsbygg velger Umoe IKT

Umoe IKT har signert en toårsavtale til en verdi av 40 millioner kroner.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Umoe IKT har inngått en strategisk rammeavtale med Forsvarsbygg om levering av IKT-utstyr. Avtalen går over to år med mulighet for en ytterligere forlengelse på ett pluss ett år. Den har en estimert verdi på om lag 40 millioner kroner.

og i drifts-, utstyr, fordelt bedrifter IKT av og og Selskapet privat Umoe er eiendomsekspert. konsulent- datterselskapene til kommunikasjonsløsninger Umoe har Norges forsvarssektorens offentlige iTet, på Tarantell, steder sammen IKT leverandør største Umoe medarbeidere eiendomsaktør, er egen i … Forsvarsbygg organisasjoner 750 sektor. 23 offentlig med Consulting og og