NY AVTALE: Andreas Kvame, Grieg Seafood, Wenche Kjølås, Grieg Gruppen og Sven Tore Kaasa i Telecomputing. (Foto: Telecomputing)

NY AVTALE: Andreas Kvame, Grieg Seafood, Wenche Kjølås, Grieg Gruppen og Sven Tore Kaasa i Telecomputing. (Foto: Telecomputing)

Fortsatt Telecomputing for Grieg Gruppen

Skal levere hybride skytjenester til en verdi av 60 millioner kroner de neste fem årene.

Grieg Gruppen har inngått avtale med Telecomputing om videre drift og forvaltning av it-løsningene for de neste 5 årene, ifølge pressemelding. Den nye avtalen har en verdi på mer enn 60 millioner norske kroner.

Grieg Gruppen er en familieeid virksomhet med mer enn 1900 ansatte. De driver shipping, skipsmegling, maritime tjenester og havnevirksomhet, investeringer, finans og sjømat.

Hybrid skyplattform

– I årene fremover skal vi digitalisere vår virksomhet i enda større grad og vi er trygge på at Telecomputings hybride skyplattform, kombinert med deres omfattende kompetanse vil understøtte oss på en god måte på vår digitaliseringsreise, sier Wenche Kjølås, som er konserndirektør i Grieg Gruppen. 

– Denne fornyede avtalen er en stor tillitserklæring og bekrefter at vår strategiske satsing på å utvikle moderne hybride skytjenester skaper forretningsverdi for våre kunder. Vi gleder oss til å jobbe videre sammen med Grieg Gruppen og vil gjøre vårt ytterste for å innfri de forventninger som stilles til oss, sier administrerende direktør Sven Tore Kaasa i Telecomputing.

Kontrakter Og Avtaler