G4S blir Nio-distributør

G4S blir Nio-distributør

Nio Security har innngått distributøravtale med G4S Secure Solutions.

Nio Security befester sin posisjon i markedet for avansert videoovervåkning med inngåelsen av en distributøravtale med G4S Secure Solutions Norway, en del av sikkerhetsselskapet G4S.

To millioner dollar

Avtalen dekker det norske markedet og representerer et antatt salgsvolum på to millioner dollar i 2011.

G4S vil på basis av samarbeidet markedsføre Nios produkter i det norske sikkerhetsmarkedet. Selskapet har allerede inkludert de første enhetene i flere planlagte leveranser til store sluttkunder i Norge.

- Vi er overbevist om at vi gjennom å integrere Nios produkter i vår sikkerhetsportefølje vil klare å ta en enda sterkere posisjon i den avanserte delen av sikkerhetsmarkedet, sier salgsdirektør Ola Skjåk-Bræk i G4S.

- Gode vekstutsikter

- Utsiktene til rask vekst i det europeiske sikkerhetsmarkedet har aldri vært bedre enn nå, sier Espen Brodin, styrelder og administrerende direktør i Nio, i en presseuttalelse.

Nio har tidligere i år inngått en rekke nye avtaler i Norden.