Går for norsk erp-løsning

Går for norsk erp-løsning

Den amerikanske demokratiforkjemperen Acdi/Voca har landet på Unit4 Agresso som sin nye erp-partner.

Organisasjonen tar i bruk Agresso Business World i sitt globale arbeid.

Norsk programvare

Agresso Business World er utviklet i Nydalen i Norge og skal benyttes til å bekjempe økonomisk kriminalitet og støtte demokratier i utvikling verden over.

- Vi ser en trend hvor stadig flere innovative frivillige organisasjoner identifiserer seg med en gruppe vi kaller Businesses Living In Change. Vi ønsker Acdi/Voca velkommen inn i denne gruppen og er stolte over at norsk programvare kan bidra til å effektivisere store internasjonale virksomheter, sier Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i Unit4 Agresso Norge.

Kaasa håper avtalen vil gjøre organisasjonens arbeid lettere.

- Vi håper avtalen som er inngått med Acdi/Voca kan bidra til å gi organisasjonen frihet til å bruke sine ressurser der de betyr mest, i sitt arbeid med å hjelpe mennesker verden over, sier han videre i pressemeldingen.

Flere verktøy

Unit4 Agresso ble valgt i anbudsrunde på grunn av sin smidige oppfølging og hurtig implementering.

- Vi ville velge programvare med god funksjonalitet, som kan vokse sammen med oss og møte de stadig tøffere kravene vår organisasjon møter i dag og vil møte i fremtiden, sier Matt Renaud, økonomidirektør i Acdi/Voca.

Avtalen vil gjøre det mulig for organisasjonen å foreta etterrettelig finansiell rapportering for sin virksomhet i over 40 land. I avtalen inngår blant annet systemer for regnskap, planlegging, budsjettering, prognose, rapportering og analyse.

- Vi forventer at Agresso Business World med sin integrerte tilnærming til informasjons-, ledelses- og prosesstyring, samt rapportering og analyse, vil styrke vår transparens og etterrettelighet, samtidig som vi oppnår økt effektivitet, sier Renaud.