Gjennombrudd i nytt marked

Gjennombrudd i nytt marked

Checkware har inngått fire nye helse-kontrakter i Storbritannia.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

E-helse-selskapet Checkware inngikk rett før jul fire nye kontrakter i England. Kundene er alle helseforetak innefor psykisk helse og befinner seg i Manchester, Nottinghamshire og East Sussex.

verdi en Avtalen og millioner kroner. mellom samlet av fire har fem

er et Checkware og England. resultat sier for gjennombrudd av og stort gjennom målbevisst Lars 2013, hele - i Unneberg, fokusert landssjef arbeid Dette

Nytt marked

noen forbundet hovedsak For referanser skal er nytt at i. i etablere å deg marked. det til to det å vise ha krevende du seg landet forteller det Unneberg er første i utfordringer å etablere et det ikke i med

er til det land det å overføre For knyttet forretningsmodell til et ett spenning annet. en andre fra

Unneberg. sier kan henvise og klart - kunder Checkware, Vi nå britiske nytten av disse til og kunder viser å utfordringene, bruke ser referanser at solide som har begge betalingsvillige

avtalene benytte Brighton til helseforetak forskningsdata. skal et forskningsprosjekt med de nye Checkware I tillegg av i innsamling til

er Heidi understreker i direktør at Checkware, e-helse Aabel, Blengsli l… norsk Administrerende