Gjennombrudd i nytt marked

Gjennombrudd i nytt marked

Checkware har inngått fire nye helse-kontrakter i Storbritannia.

E-helse-selskapet Checkware inngikk rett før jul fire nye kontrakter i England. Kundene er alle helseforetak innefor psykisk helse og befinner seg i Manchester, Nottinghamshire og East Sussex.

Avtalen har en samlet verdi av mellom fire og fem millioner kroner.

- Dette er et stort gjennombrudd og resultat av målbevisst og fokusert arbeid gjennom hele 2013, sier Lars Unneberg, landssjef for Checkware i England.

Nytt marked

Unneberg forteller at det i hovedsak er to utfordringer forbundet med å etablere seg i et nytt marked. For det første er det krevende å ikke ha noen referanser å vise til i det landet du skal etablere deg i.

For det andre er det spenning knyttet til å overføre en forretningsmodell fra ett land til et annet.

- Vi har nå klart begge disse utfordringene, og kan henvise til solide referanser og betalingsvillige kunder som viser at britiske kunder ser nytten av å bruke Checkware, sier Unneberg.

I tillegg til de nye avtalene med helseforetak skal et forskningsprosjekt i Brighton benytte Checkware til innsamling av forskningsdata.

Administrerende direktør i Checkware, Heidi Blengsli Aabel, understreker at norsk e-helse er langt framme også i internasjonal sammenheng.

- Vi bygger CheckWare som et internasjonalt e-helse-selskap, og vår etablering på det engelske markedet viser at vi er konkurransedyktige også utenfor Norges grenser, sier Aabel.

Checkware har levert kliniske kartleggingsløsninger siden 2007, og kombinerer pasientbehandling med klinisk forskning og rapportering. Selskapet har kontor i Norge og England, og norske kunder inkluderer Helse Vest, St. Olavs Hospital, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Modum Bad.