Gnistrende avtale for Enoro

Gnistrende avtale for Enoro

Elleve nettselskap signerer Enoro for automatisk strømavlesing.

Programvareselskapet Enoro, som befinner seg i Dale i Sunnfjord og jobber spesifikt med programvare og tjenester i energibransjen, signerer i dag en betydningsfull avtale.

Smarthub AS er et resultat av Smart Strøm Nordvest, som er et prosjektsamarbed mellom elleve nettselskap i Møre og Romsdal. Smarthub skal tilby forksriftsfestet målertjenester til de elleve nettselskapene i prosjektperioden, for så å åpne for øvrige kunder.

Smarthub signerer nå med Enoro for leveranse av Meter Data Managment-systemer (MDM). 112.000 sluttkunder skal med det innen utgangen av 2016 ikke lenger behøve å lese av strømmåleren - informasjonen skal automatisk gå til kraftleverandøren.

- Viser veien

De elleve nettselskapene skal de kommende årene gjennom Smarthub implementere nødvendig infrastruktur for å oppfylle kravene som Norges vassdrags- og energidirektorat stiller til såkalt AMS, automatiske strømmålere (Advanced Metering System). Innen 2019 skal alle nettkunder i Norge ha installert slike smartsystemer for strøm. Smarthub skal være en felles sentral for håndtering av målerverdier, hendelser og alarmer for innsamlingssystemene hos de elleve nettselskapene.

Og bak Smarthub igjen, skal nå altså Enoro stå og knaste på taster.

- Enoro viser med Smarthub-avtalen markedet veien mot AMS-fremtiden. Nettselskapene vil dra full nytte av våre robuste løsninger og dyptgående erfaring. Enoro setter stor pris på tilliten Smarthub viser ved å velge oss som leverandør, sier Edgeir Aksnes, administrerende direktør i Enoro.

Synergier

De elleve nettselskapene er Istad Nett, Nesset Kraft, Nordmøre Energiverk, Nordvest Nett, Rauma Energi, Sandøy Energi, Stranda Energi, Sunndal Energi, Sykkylven Energi, Tussa Nett og Ørskog Energi.

- Vi har stor tro på at vi sammen greier å hente ut gevinster som kommer kundene til gode gjennom samarbeid. Målsettingen er å redusere kostnader og risiko ved at alle selskapene benytter samme teknologi og bistår hverandre med kompetanse og ressurser. Vi er ambisiøse og tar sikte på å bli det mest suksessfulle samarbeidsprosjektet i Norge på innføringen av smarte målere, forteller Stein Bergheim, administrerende direktør i Nordvest Nett.

Kontrakter Og Avtaler