KAPRING PÅ GRENSEN: 99x vant kontraktene om å levere IT-tjenester fra nettskyen til det nye IT-samarbeidet mellom Halden og Aremark kommuner i Østfold, forteller en fornøydAnne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99x. Foto: Pressefoto 99x

KAPRING PÅ GRENSEN: 99x vant kontraktene om å levere IT-tjenester fra nettskyen til det nye IT-samarbeidet mellom Halden og Aremark kommuner i Østfold, forteller en fornøydAnne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99x. Foto: Pressefoto 99x

Halden og Aremark under en hybrid sky

Grensekommunene i Østfold flytter IT-tjenester ut i en hybrid sky driftet av 99x.

Kommunene har avtalt at 99x skal etablere og forvalte en hybrid skytjenesteplattform for å støtte de digitale initiativene kommunene tar framover.

Langsiktig avtale

Fagapplikasjoner som er i bruk i kommunene og tilhørende databaser flyttes over til datasenteret til 99x og bidrar til høytilgjengelighet og beredskap. I tillegg er integrasjon med MS Office 365 ivaretatt.

- Kontraktene varer i fire år, med en opsjon for å bli fornyet for fire nye år, forteller Anne-Grethe Wåsjø, salgsdirektør i 99x, til Computerworld.

- Kommunene innleder et samarbeid om å få levert IT-tjenester eksternt med denne avtalen. Halden kommune har 15 års erfaring ekstern IT-drift, og blir vertskommune for det nye samarbeidet i Østfold.

Verdien for avtaleperioden er 50 millioner kroner.

Satser i kommunene

Til sammen har de to kommunene i overkant av 30.000 innbyggere. Halden har om lag 2250 ansatte plassert på 100 lokasjoner, og Aremark har 100 ansatte fordelt på 9 lokasjoner.

- 99X vokser innenfor offentlig forvaltning med flere nye driftskontrakter de siste årene. Vi gleder oss stort over å vinne tilliten til flere kommuner. Det viser at vi har solid kompetanse innen sentrale retningslinjer for IKT i kommunesektoren, sier Wåsjø i en pressemelding.

Kontrakter Og Avtaler