Havkontrakt til Steria

Havkontrakt til Steria

Skal utvikle felles register for Barentswatch.

Konsulentselskapet Steria har vunnet to kontrakter med en samlet verdi på 80 millioner kroner med Barentswatch-samarbeidet, et overvåkings- og informasjonssystem for store deler av verdens nordlige havområder.

Barentswatch, lansert i 2012, er en storsatsing og samarbeid mellom ti departementer og 25 statlige selskaper.

Under den ene nye kontrakten skal Steria utvikle et felles ressursregister der eksempelvis politiet, forsvaret, firkesidirektoratet, sjøfartsdirektoratet, kystverket og hovedredningssentralene skal dele kunnskap og ressurser.

Den andre kontrakter dreier seg om utvikling av operative tjenester og infrastruktur. Avtalene har varighet på fire år.

- Steria kunne tilby omfattende domenekompetanse og lang erfaring med smidig utvikling. Det siste er ekstra viktig for oss, siden behovene til våre brukere danner grunnlaget for de tjenestene og løsningene vi skal utvikle sammen. Tett oppfølging, samarbeid og dialog med brukerne er avgjørende for at vi skal klare å levere muligheter for god samhandling og innovasjon, sier daglig leder Geir Schulstad i Baretnswatch i en pressemelding.

To utviklingsteam fra Steria er i gang med arbeidet.

- Vi får en sentral rolle i hele utviklingsprosessen, fra idéarbeid og planlegging til utvikling og forvaltning av løsningen, sier direktør for forretningsutvikling i Steria, Ragnhild Hauge.

Kontrakter Og Avtaler