Huawei kjøper fra Symantec

Huawei kjøper fra Symantec

Huawei legger tre milliarder kroner på bordet for Symantecs halvpart i joint venture.

Huawei overtar kontrollen over i Huawei Symantec Technologies Co. Ltd, et joint venture mellom førstnevnte og Symantec. Huawei legger rundt tre milliarder kroner på bordet for Symantecs eierandel på 49 prosent.

Fortsatt Kina-investering

De siste månedene har Huawei og Symantec hatt flere runder med diskusjoner og forhandlinger knyttet til joint venture-selskapets fremtid, og kommet til enighet om at selskapet vil gjøre det bedre med en eier.

Enrique Salem, administrerende direktør i Symantec, mener forettningssamarbeidet allerede har gitt selskapet det de ønsket å oppnå.

- Symantec nådde de målene vi satte for fire år siden, og gikk ut av joint venture-selskapet med en god avkastning på vår investering, økt innpass i Kina og en voksende appliance-forretning, sier han i pressemeldingen.

Han understreker at selskapet vil opprettholde sin løpende investering i Kina, selv om de selger sin andel.

Sluttføres neste år

Huaweis mål med kjøpet er blant annet å styrke selskapet innenfor cloud computing.

Avtalen forventes sluttført i første kvartal neste år, men inntil sluttføringen må Huawei og Symantec fortsette å leve opp til sine forpliktelser under de eksisterende forretningsavtalene.

Huawei Symantec er et Hong Kong-basert selskap som leverer sikkerhets-, lagrings- og system management-løsninger.