IBM-kontrakt til Q-Free

IBM-kontrakt til Q-Free

Q-Free har inngått en kontrakt med IBM i Stockholm verdt rundt 11 millioner kroner.

Service- og vedlikeholdskontrakten er for 2008 og gjelder arbeid knyttet til infrastrukturen for `trängselskattprosjektet` i Stockholm, som Q-Free har levert tidligere.

- Denne kontrakten viderefører vår aktive deltakelse i Stockholmprosjektet, som er et av de mest profilerte rushtrafikk-prosjekt i hele verden, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i en børsmelding.

- Det svenske Vägverket, som er IBMs kunde, vil være en viktig internasjonal referanse for Q-Free i lang tid fremover. I tillegg opprettholder vi vår gode relasjon til IBM, som er en viktig systemintegrator i dette markedet. Det er slik sett en kontrakt som betyr mer for oss enn bare verdien i kroner og øre, sier Isaksen.

Q-Free har tidligere levert infrastruktur til Stockholmsprosjektet i form av veikantutstyr som kameraer og lesere, samt også hatt kontrakter på løpende vedlikehold av installasjonene. Den nye avtalen omfatter arbeid både av preventiv art og reparasjoner, og har større økonomisk omfang enn foregående år.

LES OGSÅ: Avtalene i kø

Kontrakter Og Avtaler