IBM taper viktig NAV-kontrakt

IBM taper viktig NAV-kontrakt

Cap Gemini skriver snart under en kontrakt med NAV som forvaltingsleverandør av Infotrygd. Morten Meyers konsulentdivisjon i IBM har hatt denne kontrakten lenge.

NAV og Cap Gemini vil i løpet av neste uke undertegne en kontrakt for vedlikehold og videreutvikling for Infotrygd.

Infotrygd er et saksbehandlingssystem for ytelser i henhold til Lov om folketrygd, barneloven, krigspensjoneringslovene, barnetrygdloven og kontantstøtteloven. Systemet dekker prosessen fra mottak av stønad til regnskapsføring.

Infotrygd har tidligere i en lang rekke år vært plassert hos IBM. Men Store blå tapte mot Cap Gemini da kontrakten ble lagt ut på anbud.

- Vi var i grunn godt fornøyd med IBM, men vi ble tvunget å utlyse kontrakten på Doffin. I en helhetsvurdering gjør vi dette skiftet, sier NAVs it-direktør Gunnar Horn til Computerworld.no.

LES OGSÅ: IBM frigir patenter

Viktig ledd

Horn påpeker at Infotrygd er veldig sentral i NAVs it-systemer, og at det er en utfordring å få leverandørbyttet midt opp i de store omleggingene i NAV. Cap Gemini får oppdraget å kjøre dette feilfritt.

- Det krever at vi er veldig samkjørte med Cap Gemeni. Hvis en feil oppstår her, er det forferdelig. Dette er en av de viktigste delene i vårt system, sier Horn.

Cap Gemini vil ikke uttale seg om dette ansvaret ennå.

- Jeg kan bekrefte at vi har fått tildelt kontrakten, og at den signeres tidlig neste uke. Klagefristen er omme. Foreløpig kan vi ikke sie noe mer til kontrakten er undertegnet, sier Anders Lier, sjef for outsourcing i Cap Gemini Norge.

Det vil være en overgangsfase frem til januar. Da overtar Cap Gemini ansvaret. IBM vil være involvert ytterligere et halvt år med support. Etter neste sommer er det Cap Gemini som tar seg av hele denne jobben.

Ifølge utlysningen på Doffin har rammeavtalen en varighet på fire år og en anslått verdi på 200 millioner kroner.

LES OGSÅ: IBM skroter serverparken

Surt for IBM

For IBM betyr det et betydelig tap, men selskapet benekter at tap av Infotrygd-avtalen er dramatisk.

- Vi har tapt en kontrakt med NAV, og det handler om en leveranse vi har hatt lenge. Det er aldri hyggelig å tape en kontrakt. Men det har vært en fair prosess og det er det udramatisk, sier Morten Meyer, leder av IBM Norges konsulentdivisjon, Business Consulting Services (BCS).

Meyer mener ikke at tapet står i veien for videre kontakter med NAV.

- Vi vil være fortsatt involvert i betydelig grad i leveransene til NAV. Vi har god kontakt med dem, sier han.

Ifølge Meyer er rundt 20 konsulentstillinger berørt av kontrakt-tapet.

- Vi har vel 20 konsulenter som jobber med Infotrygd. Vi er godt i gang med å finne nye arbeidsoppgaver for dem. Det er kompetanse som er etterspurt i andre oppgaver, så det vil ikke være noen problem å verksette dem innenfor IBM, sier Meyer.

LES OGSÅ: NAV et nav for videre vekst

Kontrakter Og Avtaler