IBM vil selge Mastemyr

IBM vil selge Mastemyr

IBM vil selge hovedkontoret sitt i Oppegård. Bygget er på over 40.000 m2, og vil trolig innbringe opp mot en halv milliard kroner.

IBM har hatt tilhold i Rosenholmveien 25 i Oppegård siden midten av 1980-tallet, da hovedkontoret ble spesialbygd for selskapet. Nå ønsker IBM å slanke balansen ved å selge eiendommen, skriver Dagenseiendom.no.

Gulroten i denne transaksjonen er langsiktig tilbakeleie fra IBM. Opplysninger som DagensEiendom.no har fått tilgang til, viser at IBM vil leie tilbake 42 prosent av det samlede arealet på 43.400 kvadratmeter på en ti års leiekontrakt.

De totale leieinntektene fra eiendommen utgjør 25 millioner kroner, hvor IBM står for 72 prosent. IBM har inngått 27 leieavtaler med eksterne leietakere.

Med utgangspunkt i en yield på fem til fem og en halv prosent, med eierkostnader på et sunt nivå, burde det være realistisk for IBM å innkassere fra 450 millioner til en halv milliard kroner for eiendommen. Da er det også tatt hensyn til utbyggingsmulighetene på den store eiendommen, ifølge nettstedet.

Det er Atrium CBRE Richard Ellis som håndterer salget for IBM. Arild Sponland i Atrium er imidlertid ganske ordknapp når det gjelder omstendigheter rundt salget.

- Jeg har ingen kommentarer til prisen du referer til, dette får stå for din regning. Men det er en godt vedlikeholdt eiendom vi snakker om, og det er riktig at det er utviklingsmuligheter, sier Sponland til Dagenseiendom.no.

Kontrakter Og Avtaler