InfoCare og Powermill fusjonerer

InfoCare og Powermill fusjonerer

InfoCare og Powermill danner nordisk servicevirksomhet for it-relaterte tjenester og hjemmeelektronikk.

CapMan og Segulah har avtalt sammenslåingen av selskapene InfoCare AS og Powermill Service Group for å danne servicevirksomhet for it-relaterte tjenester og hjemmeelektronikk i Norden og Baltikum.

Powermills konsept for det digitale hjemmet og InfoCares nordiske organisasjon for it-tjenester rettet mot det profesjonelle markedet danner grunnlaget i det nye sammenslåtte selskapet.

- Fusjonen mellom de to selskapene vil ytterligere befeste vår posisjon både i Norden og i et europeisk servicemarked som preges av stadig sterkere konkurranse. Sammenslåingen muliggjør en industrialisering av virksomheten, hvilket er nødvendig for at vi skal kunne håndtere en økende internasjonal konkurranse og økende krav fra våre kunder. Vi kan beholde servicen på hjemmeplan, hvilket i sin tur innebærer at våre kunder får kortere servicetider og høyere servicegrad" sier Terje Gunnulfsen, konsernsjef for InfoCare, i en pressemelding.

LES OGSÅ: Oslo-kontraktene i havn

- De to selskapene kompletterer hverandre godt med InfoCares brede serviceorganisasjon og Powermills velutbygde verkstedsvirksomhet hvilket gjør at vi kommer til å tilby våre kunder skreddersydde serviceløsninger. Selskapets geografiske posisjon styrkes også gjennom fusjonen, sier Kent Bladh, konsernsjef for Powermill.

Det nye selskapet vil hete InfoCare og styreformann blir Powermills nåværende styreformann Per-Arne Sandström, tidligere COO for Ericsson. Konsernsjef for det nye selskapet blir InfoCares nåværende konsernsjef Terje Gunnulfsen. Powermills konsernsjef Kent Bladh blir visekonsernsjef og ansvarlig for forretningsutvikling i det nye selskapet.

Det fusjonerte selskapet med virksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Estland får 2 100 ansatte og en omsetning på ca. 1 750 millioner kroner (pro forma) i 2007.

CapMan og Segulah forblir hovedeiere i det nye selskapet sammen med ledelsen og andre nøkkelpersoner. Fusjonen må godkjennes av berørte konkurransemyndigheter før den kan gjennomføres

Følg med kontrakter it-bransjen .