Iterate med skolesamarbeid

Iterate med skolesamarbeid

Iterate skal lære fremtidige it-konsulenter på Sandvika videregående å gjennomføre prosjekter innenfor gitte tids- og kostnadsrammer.

Det er elevene ved Sandvika videregående som er målet for Iteras skoleoffensiv. Fremtidige it-konsulenter skal her få anledning til å lære mer om hvordan man gjennomfører it-leveranser innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, noe som synes å være en utfordring for bransjen.

Det er elevene ved programfaget IT2 som skal få innblikk i konsulentselskapets måte å håndtere denne problematikken på.

Samarbeidet skal gi innsikt i hvordan systemutvikling foregår i virkeligheten, samt hvilke teknikker som benyttes for gjennomføring av it-prosjekter.

Målet er at de skal få lyst og evne til å gjennomføre et it-prosjekt som krever innsats.

- Iterate har i dag et miljø innenfor smidig utvikling og skal bidra til at studentene ved Sandvika videregående skole får en innføring som kan være nyttig, ikke bare innenfor it men også når de skal strukturere arbeidet og hverdagen ellers i livet, sier Iterates partner og prosjektleder Anders Haugeto, i en presseuttalelse.