ITverket sikrer millionkontrakt

ITverket sikrer millionkontrakt

ITverkets journalsystem SOMA blir tatt i bruk av 13 helseinstitusjoner.

13 helseinstitusjoner tar i år i bruk det elektroniske pasientjournalsystemet SOMA. De nye avtalene sikrer it-leverandøren Itverket inntekter til en verdi av omkring 15 millioner kroner over en femårsperiode. I tillegg lanseres tilleggsapplikasjonen Minwebportal. Sunnaas sykehus sto sammen med ITverket for utviklingen av pasientsystemet allerede i 2000. I 2007 overtok Itverket kildekoden til SOMA, og har siden arbeidet med å videreutvikle og tilpasse systemet flere markeder.

– Vi tilbyr nå et system som kan tilpasses institusjoner og sentere som behandler pasienter og brukere innen for eksempel rehabilitering, behandling for rusproblemer, psykiatri eller barnevern, forteller sier Ingvild Skarestad i Itverket.

Utveksling av sensitive data

I løpet av oktober 2010 vil Itverket tilby Minwebportal - en applikasjon som gjør at brukeren får tilgang til sin egen journal, og som muliggjør utveksling av sensitive data til behandlingsstedet via internett. Pasienten kan tilgangstyre informasjonen om seg selv i pasientjournalen, slik at for eksempel fastlegen har nødvendige data i forkant av timen.