Kirken tror på EDB Ergo

Kirken tror på EDB Ergo

EDB Ergo skal holde orden i det geistelige medlemsregisteret.

Verdien på kontrakten er seks millioner, lengden er tre år.

EDB Ergogroup er i tillegg valgt som leverandør av en rammeverksavtale for utviklingsoppdrag. Kirkerådet skal investere rundt 23 millioner in utviklingen av nye systemer.

De har fått sitt første oppdrag her allerede, å gjøre kirkeregistrene tilgjengelige elektroniske.

- Kirken har ambisiøse planer for bruk av it og er ekstremt spennende nye kunder for EDB Ergogroup, sier Håvard Larsen fra selskapet.

Kontrakter Og Avtaler