Kitron utvider i Litauen

Kitron utvider i Litauen

Elektronikkselskapet Kitron leier lokaler til ny fabrikk i Litauen som skal omsette for en halv milliard kroner.

Styret i Kitron ASA har et gjort prinsippvedtak om å leie lokaler til en ny fabrikk i Kaunas, Litauen. Fabrikken planlegges med en grunnflate på 12.000 kvadratmeter og forventes å stå ferdig medio 2009. Ved full kapasitet vil den nye fabrikken kunne omsette for over 500 millioner norske kroner, skriver Kitron i en børsmelding.

- Den nye fabrikken representerer et vesentlig bidrag til å dekke den kapasitetsøkning vi behøver for å oppfylle våre kunders etterspørsel og vårt eget mål om å øke markedsandelen i de markedene vi er aktive i, sier konsernsjef Jørgen Bredesen.

Kitron driver utvikling og produksjon av elektronikk for medisin-, forsvar/marine-, data/telekom- og prosessindustrien. Den underliggende investeringen i anlegg og produksjonsutstyr vil være i størrelsesorden 160 millioner. Selskapet er i forhandlinger med aktuelle utbyggere og finansinstitusjoner, heter det i meldingen.

Kontrakter Og Avtaler