Kjempeavtale til Q-Free

Kjempeavtale til Q-Free

Rammeavtale for veiprising i Brasil verdt 109 millioner kroner.

Q-Free er tildelt en rammeavtale for leveranse av brikker og infrastruktur fra Centro Gestao Meios de Pagto (CGMP) i Brasil til en verdi av 109 millioner kroner. Det garanterte volumet tilsvarer en ordreinngang på 62 millioner kroner. CGMP er Brasils største brikkedistributør og har vært en etablert kunde av Q-Free siden 1999.

- Q-Free er markedsleder i det brasilianske veiprisingsmarkedet, og har levert circa 2,2 millioner brikker gjennom årene. Brikkemarkedet i Brasil er forventet å øke vesentlig i 2010 grunnet vekst i den brasilianske økonomien, sier konsernsjef Øyvind Isaksen i en kommentar.

Q-Free har et heleid datterselskap i São Paulo, Brasil. Rammeavtalen ventes levert innen første kvartal 2011.

Q-Free ble stiftet i 1984 under navnet Microdesign, og har i dag 240 ansatte og kontorer i 12 land. Hovedkvarteret ligger i Trondheim.

Selskapet leverer teknologi blant annet for innkreving av betaling ved veiprising, og har blant annet levert store deler av det norske Autopass-systemet.

Kontrakter Og Avtaler