Kjempepanteavtale for IFS

Kjempepanteavtale for IFS

Tomra Sorting kjøper forretnigssystemlisenser for 9,5 millioner kroner via IFS.

Tomra Sorting, med hovedkontor i Asker, produserer sensorbasert teknologi for sortering og prosessanalyse innen gjenvinning, bergverksdrift og matvareindustrien.

Selskapet er en del av Tomra Systems ASA, og har nettopp inngått avtale med IFS om å ta i bruk IFS Applications 8 som sitt sentrale forretningssystem, heter det i en pressemelding.

Avtalen omfatter lisenser til en verdi av 9,5 millioner kroner, og implementeringen vil starte umiddelbart.

Konsoliderer på IFS

Selskapet valgte IFS Applications 8 for å konsolidere sine forretningssystemer, sikre full støtte for produktets livssyklus og for å effektivisere forretningsskritiske prosesser som økonomi, logistikk, service, prosjektledelse samt kundebehandling.

Løsningen erstatter en rekke eldre og frittstående systemer, blant annet Microsoft Dynamics NAV, og vil bli brukt av 500 ansatte fordelt på ti anlegg i like mange land i Europa.

Avtalen markerer også en betydelig utvidelse av Tomra-konsernets bruk av IFS. Selskapet valgte IFS Applications i 2007 for forretningssområdet Collection, for Tomra Manufacturing i 2010 samt for sin nordamerikanske organisasjon i 2012.

- Vi ønsket et komplett ERP-system som kunne standardisere våre multinasjonale forretningssprosesser, støtte vår vekst og optimalisere vår produktslivssyklus. Vi valgte IFS Applications 8 fordi denne løsningen oppfylte disse kravene best. Ved å konsolidere vår virksomhet på IFS-plattformen, vil vi også oppnå økt åpenhet mellom våre ulike forretningsområder, sier Espen Gundersen, finansdirektør i Tomra Systems ASA.

For IFS er avtalen en bekreftelse på det gode forholde til Tomra-gruppen, og Glenn Arnesen, direktør i IFS Scandinavia, ønsker Tomra Sorting velkommen som kunde.

- Som et selskap hvor virksomheten dekker hele produktets livssyklus, fra design og produksjon til leveranse og service, er vi sikre på at Tomra Sorting vil dra nytte av de omfattende mulighetene i IFS Applications 8, sier Arnesen.