Kjøper forsikring av EDB Ergogroup

Kjøper forsikring av EDB Ergogroup

Finansnæringens Fellesorganisasjon handler forsikringssystem for 37 millioner.

Finansnæringens Fellesorganisasjon overfører 37 millioner korner til EDB Ergogroup. EDB Ergo skal levere et forsikringssystem de har kalt DBS.

Forkortelsen står for «Dataassistert Besiktigelses System» (sic.)

Bilrelatert

Via systemet behandler forsikringsselskapenes taksering av skader på kjøretøy og saksbehandling av forsikringsoppgjøret frem til det betales ut til kunden. I tillegg tar systemet seg av kommunikasjon mellom bilverksted og forsikringsselskap.

Alle forsikringsselskapene i landet bruker dagens DBS, som behandler rundt 580.000 takster i året og kjøper inn relaterte reparasjonskostnader for seks-sju milliarder årlig.

Klar 2013

- Jeg ser frem til å starte samarbeidet for å utvikle neste generasjons system for taksering og saksbehandling i forsikringsbransjen, sier Håvard Larsen, løsningskonserndirektør i EDB Ergogroup.

Avtalen dekker utvikling av ny løsning og forvaltning av denne løsningen i åtte år fremover, inkludert førstelinje brukerstøtte. Løsningen skal være klar i 2013.

Kontrakter Og Avtaler