Niko Nyström og Andreas Homme i Itera. Foto: Olav Løkke, Itera

Niko Nyström og Andreas Homme i Itera. Foto: Olav Løkke, Itera

KLP hyrer inn Accenture sammen med Itera

KLP har fått inn Accenture som strategisk samarbeidspartner i arbeidet med en ny og bedre pensjonsplattform. Itera skal fortsatt levere digitale kundeløsninger.

KLP har ifølge en pressemelding besluttet å inngå en strategisk samarbeidsavtale med Accenture. Avtalen innebærer at Accenture skal bistå KLP i arbeidet med å etablere en pensjonsplattform. Det strategiske samarbeidet skal dekke utviklingsoppdrag samt videreutvikling og forvaltning av fremtidige løsninger.

Når det gjelder utvikling av digitale kundeløsninger har KLP besluttet å videreføre samarbeidet med Itera, som har vært en samarbeidspartner i 17 år.

– Accenture har solid erfaring med tilsvarende endringsprogrammer fra blant annet NAV og SPK. Itera på sin side kjenner KLP og har spisskompetanse på digitale kundeløsninger. Vi gleder oss til å ta fatt på samarbeidet, sier Marianne Sevaldsen, konserndirektør for Livdivisjonen i KLP.

Kontrakter Og Avtaler