DEDIKERT: Odd Henning Dypvik understreker at IST utelukkende er fokusert på oppvekstsektoren. (Foto: Fotograf JFalk)

DEDIKERT: Odd Henning Dypvik understreker at IST utelukkende er fokusert på oppvekstsektoren. (Foto: Fotograf JFalk)

Kristiansand kommune valgte IST

ISTs skyløsning skal betjene kommunens barnehager, skoler og fritidsordninger.

Kristiansand kommune utlyste på forsommeren anbudskonkurranse for ny it-løsning for hele oppvekstsektoren, og IST var den eneste leverandøren som kunne oppfylle kommunens visjon, ifølge pressemelding.

I innkjøpsprosessen la Kristiansand kommune vekt på at løsningen skulle være tilgjengelig for brukere 24/7/365, og at den skulle være så brukervennlig og intuitiv at alle enkelt kunne ta den i bruk i sitt møte med kommunen, eller i sitt arbeid i kommunen. De poengterer at IST er en dedikert leverandør som utelukkende jobber mot skole og barnehage.

– Vi har hatt et langt og godt forhold til IST og nå ser vi fram til nye produktive år med deres løsninger for oppvekstsektoren, sier Ole Wongraven, rådgiver i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand kommune.

Utelukkende oppvekstsløsninger

– IST er den eneste leverandøren i dette markedet som utelukkende jobber med it-løsninger for oppvekst. Vi er også alene om å levere en helhetlig skybasert løsning for oppvekst som dekker behovene til elever, foresatte, lærere og ledelse. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre løsninger, og tar tilliten fra Norges 6. største kommune som et bevis på at vi er på riktig vei, sier Odd Henning Dypvik, som er administrerende direktør i IST.

Kontrakter Og Avtaler