Leverer forvaltningssystem til 25 millioner

Leverer forvaltningssystem til 25 millioner

Oslo kommune gir Bouvet oppdraget med å levere et nytt forvaltningssystem til kommunens NAV-kontorer.

Det kommer frem av en melding fra Oslo Børs.

Ønsker bedre saksbehandling

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten, ønsker at avtalen skal legge til rette for økt kvalitet på saksbehandlingen og bidra til å nå de mål og føringer som er satt for tjenestene, både lokalt i virksomhetene, i kommunen som helhet og fra statlig hold.

Verdt 25 millioner

- Vi ser dette som en stor tillitserklæring til Bouvets tverrfaglige miljø. I dette prosjektet blir vår kompetanse innenfor teknologi, prosjektgjennomføring, brukeropplevelser og offentlig forvaltning viktig, sier Sverre Hurum, administrerende direktør i Bouvet.

Avtalen har en verdi på 25 millioner norske kroner.