Mer SAP til Statoil

Mer SAP til Statoil

Statoil kjøper prorgramvare for risikostyring fra SAP.

Statoil har inngått en konktrakt med SAP om kjøp av SAPs Risk Management-løsning.

Statoil bruker fra før andre SAP-applikasjoner i GRC-porteføljen, som Access Control og Process Control. SAPs Risk Management er et supplement til dette og skal sørge for ett felles system for risikostyring i Statoil.

I en pressemelding heter det at Statoil oppfyller strenge krav til styring av risiko, og hadde behov for et felles verktøy for hele organisasjonen.

- Vi er svært glade for at Statoil nå har valgt SAP som sin partner også på risikostyring. Med tett integrasjon mot SAP-plattformen sikrer dette en helhetlig GRC-løsning for Statoil, sier Michael R. Østgaard, Country Manager i SAP Norge i pressemeldingen.