Millionavtale for Logica med Sintef

Millionavtale for Logica med Sintef

Får 50 millioner og blir Sintefs strategiske it-partner i fem år.

Logica blir Sintefs langsiktige og strategiske it-partner, og skal stå for implementering, systemintegrasjon og utvikling av arbeidsflater på en ny it-plattform.

Den nye plattformen skal effektivisere interne prosesser og etablerer systemstøtte for økonomi- og prosjektstøtte, dokument- og arkivforvaltning og søk

Verdien på den femårige avtalen er rundt 50 millioner kroner.

Partner

- Virksomhetsplattformen vil effektivisere en rekke interne prosesser i tillegg til at den er et meget godt risikostyringssystem, sier Reidar Bye, visekonsernsjef i Sintef, i en pressemelding.

Plattformen vil bestå av økonomisystem fra Maconomy, hvor Deltek er underleverandør, dokumenthåndteringssystemet 360º fra Software Innovation, søketeknologi fra Fast levert av Comperio og samhandlingsløsningen Sharepoint fra Microsoft.

Leveransen understreker en av strategiene til selskapets relativt nye sjef Gisle Eckhoff vil kjøre videre på; partnerskap med andre it-selskaper.

- Ett selskap kan ikke være gode på alt. Vi skal dyrke frem det vi er gode på, også skal vi finne partnere som er best på sine områder, sier Eckoff til Finansvisen.

Utvide

Logica skal ellers utvide tilstedeværelsen utover de sju byene de allerede er i.

Sintef valgte Logica blant annet fordi de har lokal tilstedeværelse.

Kontrakter Og Avtaler