Moderniserer Storebrand

Moderniserer Storebrand

Micro Focus skal effektivisere Storebrands stormaskiner.

Storebrand har inngått en avtale med Micro Focus om å kjøpe 30 lisenser av Mainframe Express Enterprise Edition, samt 10 lisenser av Modernization Workbench – Application Analyser.

Målet er å øke effektiviteten i stormaskinsmiljøet og redusere kostnader. Bakgrunnen er et behov hos utviklerne for å forbedre testprosessene, samt kunne verifisere kodekompleksiteten i et migreringsprosjekt fra Ideal til Cobol.

- Etter en gjennomgang kom vi frem til at Mainframe Express Enterprise Edition sammen med Workbench Application Analyser fra Micro Focus var de produktene som best levde opp til våre krav, sier Even Strete, Development Manager i Storbrand, i en pressemelding.

Service og kurs

I tillegg til kjøp av Mainframe Express Enterprise Edition og Modernization Workbench Application Analyser, innebærer samarbeidet en grunnleggende serviceavtale og kursing av Storebrands utviklere i det nye systemet.

Implementeringen av systemene vil gjennomføres i løpet av de tre kommende månedene.

Barry Kirk i Micro Focus sier han på vegne av selskapet er svært glad for å ha blitt valgt som leverandør for å modernisere Storebrands applikasjonsportefølje.

- Nå fokuserer vi på å hjelpe Storebrand med å få gjennomført implementeringen av løsningen så smidig som mulig, sier han.

Storebrand regner med å kunne redusere kostnadene betydelig, samt høste effektiviseringsgevinster ved bruk av de nye verktøyene. Etter gjennomført implementering, planlegger Storebrand videre å analysere og effektivisere konsernets testprosesser.