Nå skal fylket bli synlig på nett

Nå skal fylket bli synlig på nett

Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge har inngått nett-samarbeid med Google om økt synlighet på nett for fylkets bedrifter.

Et nytt samarbeid mellom Telemark fylkeskommune, Innovasjon Norge og Google har som formål å gjøre næringsliv og offentlig sektor i fylket mer synlig på nett.

Samtidig skal prosjektet «Telemark Online», i regi av Innovasjon Norge, øke kompetansenivået på bruk av digitale medier i bedrifter i Telemark.

- Google observerer at bedrifter som utnytter de digitale mulighetene fullt ut, vokser opptil fire ganger hurtigere enn de som ikke benytter dem. Dette gjelder også for det norske markedet og Telemark fylke, sier Evy-Anni Evensen, fylkesrådmann i Telemark og prosjekteier for Telemark Online.

- En av hypotesene er at det mangler kunnskap på hvordan digitale medier skal utnyttes fullt ut, fortsetter hun.

Kompetansebygging

Hugo Pedersen, nyansatt prosjektleder i Telemark, tror det er mye å hente i å lære å utnytte muligheter på nett. Han er overbevist om at prosjektet kan bidra til å øke kompetansen til det regionale bedriftsmarked, så vel som for offentlig sektor i fylket.

Fylkeskommunen og kommunene ser i dag på internett som den viktigste dialog og kommunikasjonskanalen mot publikum, påpeker han.

- Nettet påvirker oss alle, og nå får vi i Telemark mulighet til å få tilgang på topp nasjonal og internasjonal kompetanse innen området, sier Pedersen.

Det handler i stor grad om å bruke riktig verktøy for å bli synlig på nett, og bedrifter som tar slike verktøy i bruk har en vekstrate som er fire ganger så høy som bedrifter som ikke gjør det samme, ifølge Pedersen.

Prosjektet skal også etablere samarbeid med lokale it-leverandører, som gjennom apparatet til Google skal drive opplæringsprogram. Pedersen presiserer at prosjektet gjelder for hele fylket, men at det er er viktig å bruke lokale virksomheter både for å etablere kunnskap lokalt. Tanken er også at også at de seg i mellom skal skape nettverk.

- På lang sikt ønsker prosjektet at denne kunnskapen skal etableres permanent i samarbeid med de ulike næringseskapene omkring i fylket, sier Pedersen.

Økt synlighet og rådgivning

Veksttiltakene gjelder også for bedrifter som ikke bare vil øke synlighet regionalt, men også nasjonalt og internasjonalt, både for å knytte seg til nye kunder, men også finne nye samarbeidspartnere.

- Telemark har mange bedrifter som sitter med produkusjon av produkter som absolutt er salgbare internasjonalt, men som ikke her tilstrekkelig synlig for det globale marked, utdyper Pedersen.

Det skal derfor bli lansert en serie opplæringsprogrammer for bedrifter, segmentert for bedrifter med ulike behov. Det blir også mulighet for en-til-en samtaler og rådgivning fra Google, inkludert mulighet for å delta i et opplæringsprogram hos Google sentralt.

Telemark Online

  • Prosjektet startet 1 april 2014.
  • Samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Google.
  • Prosjektet er en del av Googles globale program «Get your Business Online».
  • Målet er å øke kompetansenivået i næringslivet, ved å bruke digitale medier strategisk. Derav skape vekst via synlighet.
  • Skal etablere fem «kunnskapshubber» som skal videreføre kunnskapen.
  • Prosjektleder Hugo Pedersen.

URL: www.telemarkonline.no

Interesserte kan også sende SMS med «Telemarkonline» til nummer 02610.

Kontrakter Og Avtaler