Nav-avtale for Bekk

Nav-avtale for Bekk

Ergo-eide Bekk Consulting skal forsyne Nav med løsninger for applikasjonsforvaltning. Avtalen er verdt 50-70 millioner kroner.

Nav (Arbeids- og velferdsetaten) har inngått en avtale med Bekk Consulting AS om applikasjonsforvaltning av etatens portaler og selvbetjeningsløsninger. Avtalen går over fire år, med opsjon på forlengelse, og har en forventet samlet verdi på 50-70 millioner kroner.

Tjenestene som skal leveres av Ergogroup-eide Bekk gjelder applikasjonsforvaltning for Navs portaler og selvbetjeningsløsninger. Noen av løsningene er blant de mest brukte selvbetjeningstjenestene i det offentlige.

Navs selvbetjeningsløsninger er forretningskritiske for etaten, ifølge en pressemelding fra Bekk. Avtalen omfatter vedlikehold og videreutvikling av alle Navs større portal- og selvbetjenings-løsninger. Som en del av avtalen vil Bekk også gradvis legge om til et smidig utviklingsregime med høy grad av automatisering i etatens utviklings- og testprosedyrer.

- Avanserte portal- og selvbetjeningsløsninger har blitt helt forretningskritiske for de største offentlige etatene. Kontinuerlige endringer i både lovverk, bruksmønster og teknologi krever løpende videreutvikling av disse løsningene, sier Olav Folkestad, administrerende direktør i Bekk.

Både Bekks langvarige samarbeidspartner Sirius IT og majoritetseier Ergogroup er underleverandører i avtalen.

Kontrakter Og Avtaler