Nav-avtale til Atea

Nav-avtale til Atea

Steinar Sønstebys konsulenter i Atea har inngått rammeavtale med Nav, verdt 70 millioner kroner.

Dette skriver Atea i en pressemelding i dag. Avtalen, som gjelder leveranse av programvare og konsulenttjenester, skal vare i tre år, med opsjon på to til. Det er Atea som estimerer verdien til 70 millioner kroner.

Etter anbudsrunder valgte Nav å signere rammeavtaler med Atea for leveranse av IBM systemprogramvare for sentrale og distribuerte plattformer. Dette gjør at Atea nå har avtaler med Nav for både maskinvare, programvare og tjenester.

Nytt og gammelt

Ifølge Ateas norske adminsitrerende direktør, Steinar Sønsteby, handler det om en ny kontrakt for Atea.

- De 70 millionene er et minimum. Som det er med programvarekontrakter kan det bli mer, sier han til Computerworld.

- Er dette nye IBM-produkter, eller noe Nav har fra før?

- Det er litt forskjellige typer programvare som inngår i denne kontrakten. Det er faktisk noe som de har fra før, og noe som de tatt i bruk for første gang nå.

Viktig kunde

Nav fullførte i 2011 flere konkurranser om rammeavtaler for konsulenttjenester de kommende årene. Atea ble valgt som leverandør innenfor områdene datakommunikasjon, operativsystemer og datalagring.

Nav forvalter en tredel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere. Nav har rundt 450 kontorer med ca. 14.000 ansatte.

 - Nav er en stor og viktig kunde for Atea og vi har over tid hatt et godt partnerskap. Det er ekstra gledelig at Nav nå benytter oss på helt nye områder, sier Sønsteby.

Kontrakter Og Avtaler