NAV-avtale til Logica

NAV-avtale til Logica

Logica skal levere it-utstyr og tjenester til Nav for 120 millioner kroner.

Ifølge rammeavtalen skal Logica levere it-utstyr og tjenester til 460 NAV-kontorer med 17.000 sluttbrukere over hele Norge. Ifølge en pressemelding fra Logica skal selskapet i løpet av en fireårsperiode levere både tynne og tykke klienter, skrivere, skjermer, samt drive diverse tjenester tilknyttet de solgte produktene.

Partene regner med at avtalen er verdt rundt 120 millioner kroner over avtaleperioden.

- Jeg er svært glad for den tilliten Nav viser oss ved å inngå avtale om leveranse og service på alt sluttbrukerutstyr til NAV-kontorene, sier divisjonsdirektør Geir Glømmi i Logica Norge i meldingen.

LES OGSÅ: WM-Data fikk Nav-kontrakt

I 2006 ble Aetat og Rikstrygdeverket slått sammen til Nav. WM-data (nå Logica) har over flere år levert tjenester til Aetat. I desember fjor ble Logica valgt som Navs primære driftspartner over en femårs periode. Denne avtalen innebærer leveranser av tjenester innen overvåkning, applikasjonsdrift, housing, sikkerhetskopiering og lagring.

Kontrakter Og Avtaler