Nekter å forholde seg til EDB Ergo

Nekter å forholde seg til EDB Ergo

Oslo kommune vil ikke gjøre forretninger med EDB, bare Ergogroup.

EDB Ergogroup vant en hr-avtale verdt 200 millioner kroner med Oslo kommune denne uken.

I pressemeldingen som ble sendt ut sto følgende: "Oslo kommune har tildelt Ergogroup AS, som er et datterselskap av EDB Ergogroup ASA, en kontrakt for levering av nytt HR-system". Dette til tross for at Ergogroup og EDB har fusjonert til ett selskap.

Grunnen til datterselskap-begrepet er den pågående konflikten mellom EDB og kommunen, skriver Digi.

En konflikt som har ført til at Oslo ikke vil ha noe som helst å gjøre med EDB, og rent formelt heller ikke EDB Ergogroup.

Langvarig strid

Stridens kjerne er en driftsavtale EDB inngikk med Oslo kommune i 2006 i forbindelse med kommunens it-reform. Etter store overskridelser meldte Computerworld i 2008 at avtalen verdt 100 millioner kroner ble oppsagt, og EDB kastet ut av kommunen.

50 millioner kroner årlig ble dermed borte for EDB, og 30 ansatte måtte bøte med jobben.

Videre mente EDB at Oslo kommune skyldte dem millioner av kroner for jobben de hadde gjort, mens kommunen mente EDB hadde overfakturert. De to saksøkte hverandre i fjor.

Senere i fjor stengte kommunen EDB ute fra en stor anbudskonkurranse, etter at EDB tapte i retten.

Ergogroup vant denne anbudskonkurransen. Og som Digi skriver: Konkurransen dreide seg om nettopp hr-avtalen til 200 millioner kroner som omtalt over.

Skriftlig forsikring

Da Ergogroup plutselig var en del av EDB, et selskap Oslo kommune har stengt ute fra sine anbudsrunder, måtte kommunen ta grep.

Derfor forholder kommunen seg nå bare til Ergogroup som et datterselskap i EDB Ergogroup.

- Formelt og anskaffelsmessig sett har vi ikke ikke grunnlag til å avvise dem. Applikasjonen og tjenestene Ergogroup skal levere til Oslo kommune er fra Ergogroup og ikke EDB, sier seksjonssjef Tron Kallum i Oslo kommune til Digi.

At de ikke trenger å ha noe med EDB å gjøre, har kommunen blitt garantert i en skriftlig forsikring.

- Vi ba om og fikk skriftlig beskjed fra det nye selskapet at tjenestene som skal leveres til Oslo kommune ikke på noe tidspunkt var, eller er tenkt utført av det gamle miljøet i EDB. Det var viktig for oss.