Netconnect vant leverandørkontrakt

Netconnect vant leverandørkontrakt

Senter for statlig økonomistyring skal bruke nettskyløsningen Team Portal som sitt dokumentdelingssystem.

Selskapet hadde totalt fire leverandører og velge blant, men synes løsningen til Netconnect passet best som dokumentdelingssystem for deres program kalt regnskapsrogrammet i staten.

Kontoplan

Ved innføring av ny kontoplan og periodisert regnskap vil det etableres en rekke innføringsprosjekter i de enkelte virksomhetene til Senter for statlig økonomistyring.

- SSØ vil bruke den nettskybaserte løsningen Team Portal for dokumentstyring i de innføringsprosjekter som skal gjøres mot samtlige statlig eide bedrifter. Med sikker adgang fra hvor som helst er Team Portal en idéell løsning for de geografisk spredte prosjektdeltakerne, mener Pål Storehaug, administrerende direktør i NetConnect.

Håper på innpass

Alle applikasjoner er tilgjengelig gjennom et webgrensesnitt som gir brukerne adgang til et sentralisert dashboard som viser alle aktiviteter på tvers av områdene.

- Avtalen representerer et stort potensiale for å få innpass med våre løsninger i rundt 250 statlige virksomheter, sier han videre i pressemeldingen.

Netconnect er et norsk it-selskap som leverer online samarbeidsløsninger.