Nettverk til 400 millioner

Nettverk til 400 millioner

Helseforetakenes Innkjøpsservice har inngått rammeavtale med fem leverandører.

Helseforetakenes Innkjøpsservice (Hinas) har inngått ny rammeavtale med fem nordiske leverandører om nettverksinfrastruktur til norske sykehus.

Avtalen går over to år, med mulighet for forlengelse for ytterligere to år. Totalverdien er 400 millioner kroner for hele avtaleperioden, eller 100 millioner kroner i året.

De fem leverandørene som skal kjempe om sin del av helsekaka er Datametrix, IPnett, Nlogic, Atea og Evry, og de fem selskapene må alle konkurrere om de ulike leveransene. Alle de regionale helseforetakene må dessuten avrope på denne avtalen for fremtidige nettverksleveranser.

Viktig avtale for Datametrix

Datametrix, som allerede er inne som leverandør i helsesektoren til Helse Midt-Norge It og St. Olavs Hospital, er kvalifisert som leverandør med Cisco som teknologi- og utstyrsleverandør.

- Dette er en strategisk viktig avtale for Datametrix innenfor vårt kjernekompetanseområde. Vi kan nettverk og infrastruktur. Avtalen styrker samtidig vår posisjon innen helsesektoren, og gjør vår kompetanse på nettverksinfrastruktur tilgjengelig for helseforetakene, sier administrerende direktør Svein Lerkerød i Datametrix.

Selskaperts helse-satsning ledes av av Datametrix avdeling i Trondheim, og Lerkerød sier helsesektoren er et vikrig område for selskapet.

- Vi står overfor en eldrebølge og et velferdssystem under press, som gjør det viktigere enn noen gang å få mer helse for pengene. It gjort riktig, kan bidra til det, sier Lerkerød.

Kontrakter Og Avtaler