NHO velger Acando

NHO velger Acando

Acando skal bygge en Microsoftløsning for Næringslivets Hovedorganisasjon.

Næringslivets Hovedorganisasjon har valgt Acando som konsulentpartner for å inføre en ny forretnngsløsning for relasjonshåndtering, informasjonsdeling og samarbeid, internt og eksternt. Acando har jobbet i nært samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon siden sommeren 2009. En pilot og en forstudie har lagt grunnen for den valgte løsningen, som bygger på et antall standardapplikasjoner fra Microsoft; Dynamics CRM, SharePoint, BizTalk og i fortsettelsen også Dynamics AX.

- Gjennom det nye prosjektet skal vi bygge en samhandlingsplattform for hele NHO-fellesskapet og våre medlemmer. Målet er å få bedre verktøy for daglig kommunikasjon samt gode arenaer for samarbeid og relasjonshåndtering, sier Svein Olaussen, IT-sjef på Næringslivets Hovedorganisasjon.

NHO kommer i prosjektet til å kunne bruke deler av løsningen som Svenskt Næringsliv tidigere har tatt fram i samarbeid med Acando.