NHO velger Acando

NHO velger Acando

Acando skal bygge en Microsoftløsning for Næringslivets Hovedorganisasjon.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Næringslivets Hovedorganisasjon har valgt Acando som konsulentpartner for å inføre en ny forretnngsløsning for relasjonshåndtering, informasjonsdeling og samarbeid, internt og eksternt. Acando har jobbet i nært samarbeid med Næringslivets Hovedorganisasjon siden sommeren 2009. En pilot og en forstudie har lagt grunnen for den valgte løsningen, som bygger på et antall standardapplikasjoner fra Microsoft; Dynamics CRM, SharePoint, BizTalk og i fortsettelsen også Dynamics AX.

å f… bygge for medlemmer. er nye - en Målet prosjektet skal det og NHO-fellesskapet bedre samhandlingsplattform hele Gjennom vi få våre verktøy