Nord-kommuner velger Telenor

Nord-kommuner velger Telenor

Alliansen FK Nord kjøper telefoni for 150 millioner over to år.

FK Nord er en kommuneallianse som inkluderer 70 kommuner spredd utover Møre og Romsdal, Sør- og Nordtrøndelag, Nordland og Finmark. Nå kjøper alliansen inn teletjenester fra Telenor. Avtalen har for selskapet en verdi på 75 millioner årlig over to år, med mulighet for forlengelse til fire år.

Det er snakk om taletjenester for mobil-, fast-, og ip-telefoni.

Avtalen omfatter også innkjøp av mobile bedriftsløsninger og sikkerhetsløsninger samt fri internringing innad i de fem fylkeskommunene.

Videreutvikle

- I valget av leverandør av taletjenester har vi vektlagt implementering, oppfølging, kvalitet og funksjonalitet som viktige parametre i tillegg til pris, sier Roar Pedersen, innkjøpssjef i Nord-Trøndelag Fylkeskommune og ansvarlig for telefoniavtalen i FK Nord.

- I tillegg er det viktig for oss å ha en samarbeidspartner innenfor telekommunikasjon som gjennom helhetlige løsninger og tankesett kan bidra til å videreutvikle og effektivisere våre medlemskommuner. Dette skal være en levende avtale som blant annet kan ta inn ny teknologi og nye tjenester. Telenor skal drive optimaliseringsprosjekt for innkjøpsalliansen som vil ivareta dette

Viktig nord-avtale

Abraham Foss, leder for berdriftsmarkedet i Telenor er på sin side også godt fornøyd.

- Avtalen med FK Nord er omfattende og langsiktig, og betyr mye for vår tilstedeværelse i de nordlige og nordvestlige deler av landet. Samtidig ser vi et stort og spennende utviklingspotensial, sier han.

Avtalen åpne også mulighet for implementering av samordnet kommunikasjon.

- Vi ser at offentlig sektor i stadig større grad har fått opp øynene for hvordan moderne telefoni- og samhandlingsløsninger kan bidra til effektivisering av arbeidsprosesser. Vi ser frem til å være med på å videreutvikle kommunene i denne retningen, sier Foss.

Kontrakter Og Avtaler