Nordisk samarbeid for Know It

Nordisk samarbeid for Know It

Know It allierer seg med SAS Institute for å sikre seg et bedre fotfeste i det nordiske markedet for business intelligence.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Med status som nordisk partner, ønsker Know It å styrke sine muligheter som leverandør av SAS-løsninger på det nordiske markedet.

sier av har tilfredsstiller en krav kunder Sørensen de Know det og presseuttalelse. og som - Stadig i våre til IT forventninger vi flere nordiske Norden, på i i markedet partnere Bent større grad opererer våre

Software Finland. Oslo, har og er It i SAS oppstart i virksomhet og i under Know innenfor Stockholm, Göteborg dag

at er grunn fått har lange kompetanse- organisasjon til vår prioritert Vi store har vår statusen og … En vi - oppbygging. nordiske denne vi god og