Nordisk samarbeid for Know It

Nordisk samarbeid for Know It

Know It allierer seg med SAS Institute for å sikre seg et bedre fotfeste i det nordiske markedet for business intelligence.

Med status som nordisk partner, ønsker Know It å styrke sine muligheter som leverandør av SAS-løsninger på det nordiske markedet.

- Stadig flere av våre kunder opererer i større grad på det nordiske markedet og Know IT tilfredsstiller de forventninger og krav som vi har til våre partnere i Norden, sier Bent Sørensen i en presseuttalelse.

Know It har i dag virksomhet innenfor SAS Software i Stockholm, Göteborg og Oslo, og er under oppstart i Finland.

- En god grunn til at vi har vi fått denne statusen er vår nordiske organisasjon og vår lange og store kompetanse- oppbygging. Vi har prioritert sertifiseringer og kompetanseutvikling, sier en stolt Tore Kaasen, administrerende direktør i Know It Information Management i Norge.

SAS Institute leverer løsninger for besluttningsstøtte med avansert analyse og er en privateid leverandør innenfor Business Intelligence.