Nordland vil kjøpe pc-er fra Atea

Nordland vil kjøpe pc-er fra Atea

Bodø-kontoret landet 25 millioners-avtale med fylkeskommunen.

Atea er innstilt av Nordland fylkeskommune til en rammeavtale på pc-utstyr, inkludert elev-pcer, til en verdi på 20-25 millioner kroner.

Ifølge innkjøpssjefen i Nordland fylkeskommune, Dagfinn Sivertsen, leverte Atea simpelthen det beste tilbudet.

Bodø-kontor

Stian Sønsteby fra Atea peker på sin side på at det snart er to år siden Atea etablerte kontor i Bodø.

- Vi ser allerede gode resultater av etableringen, sier han i en pressemelding.

Sønsteby forteller videre at Atea sikter mot en ledende rolle i regionen.

Ikke endelig

Men avtalen er altså ikke hundre prosent vedtatt foreløpig.

Avgjørelsen har klagefrist, og den endelig avtalen vil ikke signeres før denne utløper.