Norsk Tid signerer med Terra

Norsk Tid signerer med Terra

Terra-Gruppen har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Tid for å sikre at deres medlemmer får tilgang til tidbank i eget miljø.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Tidbank er enprogramvare som effektiviserer blant annet tidsregistrering og timerapportering. Så langt har Lillestrømbanken, Terra Forsikring, Vik Sparebank, Ørland sparebank og Bud Fræna og Hustad Sparebank benyttet seg av muligheten.

noe… Terra drifter tidbank egne Allianse servere, på