Norsk Tid signerer med Terra

Norsk Tid signerer med Terra

Terra-Gruppen har inngått en samarbeidsavtale med Norsk Tid for å sikre at deres medlemmer får tilgang til tidbank i eget miljø.

Tidbank er enprogramvare som effektiviserer blant annet tidsregistrering og timerapportering. Så langt har Lillestrømbanken, Terra Forsikring, Vik Sparebank, Ørland sparebank og Bud Fræna og Hustad Sparebank benyttet seg av muligheten.

Terra Allianse drifter tidbank på egne servere, noe som gir Terras medlemmer mulighet for tilgang i et verifisert og sikkert driftsmiljø.

Terra eies i dag av 78 banker rundt i landet.