Norsk Tipping re-signerer Evry

Norsk Tipping re-signerer Evry

Evry får muligheten til å fortsatt håndtere it for Hamar-selskapet - sammen med Comparex og Atea.

Norsk Tipping har signert med Evry for et bredt spekter av it-konsulenttjenester for tre nye år, rammen er 15 millioner årlig.

Det er også opsjon på et ekstraår, og dermed er totalrammen på 60 millioner kroner.

Det er snakk om en rammeavtale, der også Atea og Comparex er blant leverandørene.

Evrys administrerende direktør Terje Mjøs mener avtalen gir Evry godt grunnlag for å vokse i Hamar-regionen i tiden fremover.

"Evry skal levere tjenester knyttet til å lede og styre prosjekter og prosesser. Dette innebærer også å kunne bemanne prosjekter med forskjellig type it-kompetanse. Evry kan på oppdrag fra Norsk Tipping kartlegge muligheter, begrensninger, risiko og konsekvenser på it-siden slik at Norsk Tipping realiserer sine it-prosjekter og derigjennom når sine forretningsmessige mål. På arkitektursiden kan Evry blant annet levere tjenester for systemadministrasjon og design, virtualisering og lagringsløsning," heter det i en pressemelding.

Kontrakter Og Avtaler