Norske soldater får nytt infosystem

Norske soldater får nytt infosystem

Nytt digitalt soldatsystem skal gi soldatene økt stridseffekt.

Det norske forsvaret har besluttet å anskaffe Norwegian Modular Arctic Network Soldier (NORMANS) digitalisert soldatsystem, et system designet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Thales Norway skal levere det nye informasjonssystemet, i en periode på fem år.

- Normans digitalisert soldatsystem vil tilføre norske soldater økt situasjonsforståelse, forbedret evne til navigasjon og effektiv oppdragsplanlegging. I sum vil dette gi økt stridseffekt og bedret sikkerhet for soldatene, sier Roger Ingebritsen, statssekretær i Forsvaredepartementet i en pressemelding fra Thales.

Samarbeid

Arbeidet med å forme fremtidens soldatløsning har vært ledet av FFI og gjort i samarbeid med operative styrker og norsk forsvarsindustri. Normans har vært utviklet i over ti år i samarbeid med Thales Norway og Teleplan Globe.

- Soldatmodernisering har vært et satningsområde for Thales Norway de siste ti år. Vi er stolte av å bli valgt som leverandør av Normans-systemene, og ser frem til å fortsette det tette samarbeidet med Teleplan Globe og andre norske industriaktører for å tilføre norske soldater økt stridseffekt og bedre sikkerhet, sier Glenn Pedersen, administrerende direktør i Thales Norway.

Ifølge pressemeldingen har FFI dokumentert en betydelig bedre stridseffekt og økt sikkerhet for soldater med Normans, i forhold til dagens løsning med papirkart og håndholdt GPS.

- Normans systemet har allerede vakt stor oppmerksomhet internasjonalt, og vi ser derfor frem til å kunne tilby systemet også utenfor Norge, avslutter Pedersen.

Kontrakter Og Avtaler