Ny EDB Ergo-avtale med Gjensidige

Ny EDB Ergo-avtale med Gjensidige

Skal levere skalerbar tjeneste for datavarehus de neste fem årene.

Gjensidige har valgt å fornye samarbeidet med EDB Ergogroup for sitt datavarehusmiljø og moderniserer samtidig den teknologiske plattformen.

Den inngåtte kontrakten løper i fem år og har en minimumsverdi på 32 millioner kroner.

- Gjensidige får gjennom denne leveranse en standardisert, dynamisk, fleksibel og skalerbar løsning, sierkonserndirektør for IT Operations Thorolf Thorstensen i EDB Ergogroup.

Skalerbart

Informasjon fra Gjensidige-konsernets forsikringssystemer og andre strategiske systemer lastes over til datavarehuset og bearbeides her inn i en felles informasjonsmodell. Gjensidige forsikring bruker informasjonen fra datavarehuset for felles rapportering, strategisk styringsinformasjon, CRM, fraud detection, data mining og til ulike analyseformål. Gjensidige anser tilgang til informasjonen i datavarehuset som driftskritisk, og har derfor etablert full failover og katastrofesikring på systemet.

- Gjensidige så etter en løsning der de kunne oppnå kostnadsdeling for basis drift av plattformen, slik at de selv ikke måtte bære hele etableringskostnaden og de senere driftskostnadene, sier Thorstensen.

EDB Ergogroup har etablert en løsning der kunden kan avrope kapasitet til forhåndsavtalte priser og intervaller, en on-demand-løsning, der kunden betaler for den perioden og mengden ekstra kapasitet de faktisk bruker.

- Med denne løsningen kjøper vi en tjeneste, og vi behøver ikke forholde oss til den tekniske infrastrukturen. Vi vet tjenestene kjører på EDB Ergogroup sin til enhver tid beste løsning, sier Elin Settemsdal hos Gjensidige.

IBM Power 7

- On-demand-løsningen på dette området åpner helt nye dører. For kundene betyr dette rask levering ved endret kapasitetsbehov og kostnader basert på reelt forbruk. For oss som leverandør betyr dette mer effektiv utnyttelse av infrastrukturen og virtualisering av infrastruktur og tjenester på et nytt område, forklarer Thorstensen.

For EDB Ergogroup har kontrakten teknologisk verdi fordi selskapet tar i bruk en moderne plattform basert på IBM Power 7-teknologi på området.

Plattformen støtter Linux, AIX og IBM, og er i praksis samme maskinvareteknologi som brukes i IBM stormaskin.

Kontrakter Og Avtaler