Ny EDB Ergogroup-avtale med PDMT

Ny EDB Ergogroup-avtale med PDMT

Blir totalleverandør av informasjonsregistre til justissektoren.

Politiets data- og materielltjeneste, PDMT, har på vegne av justissektoren valgt EDB Ergogroup som totalleverandør av informasjonsregistre.

Avtalen har en minimumsverdi på 35 millioner kroner over tre år.

20-talls informasjonskilder

Justissektoren benytter et 20-talls ulike informasjonskilder i sin saksbehandling, fra Folkeregisteret til Eiendomsregisteret og Småbåtregisteret. Mange av sektorens sentrale systemer er integrert mot en eller flere av disse kildene, som for eksempel passystemet til politiet, straffesakssystemet og saksbehandlings-systemet for tingretten og lagmannsretten.

- Det er viktig for oss å kunne tilby oppdatert og kvalitetssikret informasjon til justissektorens saksbehandling. Vårt fagmiljø har høy kompetanse innen regulatoriske bestemmelser for bruk av konsesjonsbelagte kilder og systemer som understøtter dette. Denne kompetansen er essensiell hvis man skal være informasjonsleverandør til offentlig sektor, sier Håvard Larsen, konserndirektør for Løsninger i EDB Ergogroup i en pressemelding.

Nye tjenester

EDB Ergogroups kunder får tilgang til informasjonen gjennom infotorg.no, mobile løsninger, integrert i kundens fagsystemer eller som vaske- og uttrekksløsninger.

- Vi skal også aktivt utvikle nye tjenester sammen med våre kunder, i takt med mulighetene som endringer i lover og rammebetingelser gir oss, sier Larsen.

Kontrakten om leveranse av informasjonsregistre er en av tre kontrakter som EDB Ergogroup har inngått med PDMT i 2011. Fra før har selskapet inngått kontrakter om leveranse av maskinvare og it-konsulenttjenester til PDMTs nye datasenterløsning til en samlet verdi av 100 millioner kroner.

Kontrakter Og Avtaler