Ny kontrakt til Data Respons

Ny kontrakt til Data Respons

Leverer avanserte dataløsninger til svensk industrikonsern.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Data Respons har signert kontrakter på tilsammen 8,1 millioner kroner med et svensk industrikonsern. Kontraktene omfatter både nye produkter og utvidelser av eksisterende leveranser.

Leveransene neste Selskapet avanserte computer solutions) som produkter. flere skal kundens i av levere (embedded integreres år. foregå vil dataløsninger industrielle

det denne sammen - … og mange Vi med år at har over er arbeidet gledelig kunden