Ny skolekontrakt til Atea

Ny skolekontrakt til Atea

Fem fylker skal kjøpe pc-er fra Atea for totalt 70 millioner kroner i år.

Atea skriver rammeavtale med fylkeskommunene Buskerud, Vestfold, Hedmark, Oppland og Nordland for leveranse av elev-pc-er fra HP.

Førsteklassinger ved alle de 152 videregående skolene i fylkene skal få nye bærbare pc-er fra HP. Avtalen har en verdi på 70 millioner kroner i 2009.

Avtalen viderefører samarbeidet mellom Atea og flere av fylkeskommunene de siste årene.

- Fylkeskommunene er blant våre viktigste kunder, sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea.

Maskiner og tjenester

Leveransene skal skje ved skolestart, og innbefatter levering av bærbare pc-er fra HP og tjenester fra Ateas logistikksenter i Växjö.

- Det er viktig for oss å ha en god ikt-infrastruktur som med stabilitet og fleksibilitet gir grunnlag for en utvikling av den digitale kompetansen hos elevene, sier Line Engeland Sommerstad, innkjøpsrådgiver for Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune.