Nye 100 millioner til Atea

Nye 100 millioner til Atea

Direktorat skal handle mye programvare og pc-er de neste fire årene.

Atea AS har signert en rammeavtale med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om leveranse av ikt-utstyr og programvare til alle direktoratets avdelinger. Avtalen har en estimert verdi på 100 millioner kroner over fire år, altså 25 millioner i året.

- Det er blitt gjort grundige vurderinger og bakgrunnen for valget var at Atea kan vise til en meget god serviceorganisasjon samtidig som de har den riktige kombinasjonen av produkter til de riktige prisene. At Atea også kan vise til en meget god miljøpolitikk som er satt i system, er selvfølgelig også viktig da dette er et viktig fokusområde for oss, sier Kristin Vassli Rusånes, seniorrådgiver ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Viderefører samarbeid

Avtalen viderefører det gode samarbeidet Atea og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har hatt over flere år.

- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har vært en av Ateas viktigste kunder over lang tid og vi ser på det som en tillitserklæring at vi skal videreføre vårt gode samarbeide. Offentlig sektor er en stor og viktig kundegruppe for Atea, noe som har bidratt til en stabil inntjening som har vært ekstra viktig det siste året., sier Steinar Sønsteby, administrerende direktør i Atea AS.

Avtalen trer i kraft fra dags dato.

Kontrakter Og Avtaler