Nye 30 millioner til Atea

Nye 30 millioner til Atea

- En viktig avtale, sier administrerende direktør Steinar Sønsteby etter å ha sikret seg kontrakt med Hordaland fylkeskommune.

- Dette er en relativt stor og viktig avtale, sier administrerende direktør Steinar Sønsteby i Atea til IT-Bransjen.

Den nye avtalen innebærer leveranse av nettverks- og datasenterprodukter og har en varighet på ett år med opsjon på ytterligere tre år.

Nytt i Hordaland

- Vi skal levere tradisjonelle nettverksprodukter, server og lagringsprodukter og naturlig nok service og tjenester knyttet til dette, sier Sønsteby.

Han er takknemlig for å bli valgt av Hordaland fylkeskommune, som Atea har hatt et godt samarbeid med de siste årene.

- Hordaland fylkeskommune er en stor kunde på flere område. Vår kjernekompetanse ligger innenfor nettverk og datasenter, men dette er et nytt område for oss i Hordaland. Det er en utvidelse av det samarbeidet vi hat hatt over flere år, forklarer Sønsteby.

Avtalen har en ramme på cirka 30 millioner norske kroner i løpet av perioden.

- Dette er en relativt stor avtale for oss, så det er snakk om nye penger. Men kunden er viktig og teknologien er selvfølgelig viktig, fortsetter han.

Godt system

Innkjøpssjef Trond Amnundsen i Hordaland er glad for at Atea leverte det beste tilbudet.

- Vi har foretatt en grundig evaluering og Atea har levert det økonomisk mest fordelaktige tilbudet. Atea har vist å ha god kompetanse og erfaring, sammen med det beste systemet for håndtering av miljømessige anskaffelser og god logistikk, sier han i en pressemelding.