Nye it-løsninger for funksjonshemmede

Nye it-løsninger for funksjonshemmede

Amende leverer universell utforming for ti milloner kroner til Uloba.

Konsulentselskapet Amende har inngått en rammeavtale med Uloba om bistand i utviklings- og rådgivningsprosjekter.

Avtalen har en verdi på inntil 10 millioner kroner.

Universell utforming

Uloba er et landsdekkende andelslag som eies og drives av funksjonshemmede på nonprofit basis. Uloba har som hensikt å gi borgere med assistansebehov muligheter til livsutfoldelse gjennom Borgerstyrt Personlig Assistanse.

- Vi har inngått et langsiktig og omfattende samarbeid med Uloba. Universell utforming er svært viktig for Ulobas brukere, og slike it-løsninger vil komme til å få mye spalteplass i tiden som kommer. Kundeløsninger innen offentlig sektor vil bli møtt med krav om å etterkomme uu-prinsipper, sier administrerende direktør Bjørn Eilertsen i Amende til Computerworld.

Digitalisering

De første prosjektene som skal gjennomføres er en løsning for digitalisering av innlevering av timelister og arbeidsplaner for Ulobas assistentordning. Amende skal også utvikle ny portalløsning for internett og ekstranett, basert på Microsoft Sharepoint-teknologi.

Felles for disse løsningene er at alt skal være universelt utformet og tilrettelagt mennesker med nedsatt funksjonsevne, heter det i pressemelding fra selskapet.

- Uloba ønsker å være i front når det gjelder universelt utformede it-løsninger. Et annet viktig krav var bruk av smidige metoder, da jeg er overbevist om at det er den beste å få gode leveranser. Amende behersker smidige metoder og vi i Uloba føler oss godt ivaretatt, sier it-sjef Geir Faremo i virksomheten.

Kontrakter Og Avtaler